Silos

silo icon

Betonski silosi za prijem žitarica i uljarica su kapaciteta 25.000 tona. U sklopu silosa se nalazi i sušara kapaciteta 30t/h francuskog proizvođača, kao I prečistač žitarica kapaciteta 100t/h. Prijemni kapaciteti su 60 t/h. Fabrika poseduje elektronsku betonsko-čeličnu kolsku vagu ”Libela” nosivosti 50t, dužine 18m. Takođe, poseduje prijemni koš sa kip platformom za prijem žitarica i prijemni koš za prijem sirovina za proizvodnju stočne hrane. Fabrika je infrastrukturno dobro opremljena sa prilaznim putevima.

Fabrika za proizvodnju stočne hrane je u potpunosti rekonstruisana i mondernizovana. Kapacitet proizvodnje Fabrike stočne hrane iznosi 10-15t/h. Fabrika poseduje novu poluautomatsku liniju za uvrećavanje ”Libela” u natron vreće 25 kg, liniju za peletiranje stočne hrane Buhler 8t/h, kao i parni kotao, proizvođača Loos, kapaciteta 1t/h. Radom fabrike se upravlja preko PLC-a. 

diskont

U objektu fabrike stočne hrane otvorena je Diskont prodavnica stočne hrane sa kompletnim asortimanom renomiranog domaćeg proizvođača Patent-Co.

 Crvenka, SRB

 Veljka Vlahovića 47

 Telefon: +381 25 731 408

 E-mail: office@per-agro.rs